LOADING

A Living Building In Haiti | Yon Bilding Ki Ap Viv Plis Ke 300 Lane An Ayiti

A Living Building In Haiti | Yon Bilding Ki Ap Viv Plis Ke 300 Lane An Ayiti

David Pierre-Louis
Executive Director - Kay Tita.
About This Event

<strong>KREYÒL</strong><br>Yon bilding Vivan An Ayiti: Yon entwodiksyon nan kad " International Future Living Institute" Living Building Challenge 4.0.<br><br>E si chak zak aksyon nan konsepsyon ak konstriksyon te fè mond lan vin meyè?<br><strong>The Living Building Challenge an&nbsp;</strong> se estanda ki pi rijid nan mond lan pou pwouve pèfòmans yon bilding. Moun ki soti toupatou nan mond lan sèvi ak fondasyon ak konsepsyon sa a pou kreye yon &nbsp;epas &nbsp;ki, tankou yon flè, ki bay plis li pran.<br><br>Aprann de vizyon KayTita pou kreye yon bilding ki suiv "Living Building Challenge" lan e sa sa vle di pou Pòtoprens.<br><br>- - -<br><strong>ENGLISH</strong><br><em>A Living Building in Haiti: An introduction to the International Living Future Institute’s Framework Living Building Challenge 4.0.<br><br>What if every single act of design and construction made the world a better place?<br>The Living Building Challenge is the world’s most rigorous proven performance standard for buildings. People from around the world use this regenerative design framework to create spaces that, like a flower, give more than they take.<br><br>Learn about Kay Tita’s vision for their Living Building and what it means for Port-au-Prince and the city of Turgeau.<br></em>

more great events

Might Be Interesting

Day 1
  —  
4:00 pm

Launch Ceremomy Cocktail | Seremoni Lansman, Koktèl

What's happening in the Port-au-Prince startup ecosystem in 2019?

Day 3
  —  
4:30 am

Finding Your Purpose and Mission: Creating a business you love

Grabbing the consumer’s attention isn’t enough; you have to keep that attention for at least a few seconds.

Day 3
  —  
5:30 am

Build Your WordPress Website | Kontwi Sitwèb Ou ak Wordpress

An interactive workshop where participants can lay the foundation of an effective brand storyboard that converts strangers to customers.

Day 3
  —  
4:30 am

Beyond The "Me Too" Movement | Yon Sosyete Kote Fi Jwe Wòl Kòmsadwa

Beyond The "Me Too" Movement | Yon Sosyete Kote Fi Jwe Wòl Kòmsadwa

See All Events